کلیدواژه‌ها = نقاط مرجع استراتژیک
تعداد مقالات: 1
1. تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی دانشگاهی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 49-69

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ پروانه غیبی