کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1399

مونا یعقوبی زنجانی؛ شقایق خطیب شاد؛ اصغر مشبکی اصفهانی