کلیدواژه‌ها = وفاداری به برند
بررسی تاثیر عملکرد برند بر ارزش‌های فرهنگی

دوره 3، شماره 1، آذر 1399، صفحه 1-8

ترانه نوری کادیجانی