تعداد مقالات: 38

5. بررسی رابطه استرس شغلی باسلامت روان کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهر(ایرانشهر)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 29-40

مریم خدایاری؛ حسین شریعت؛ انیس دهواری


6. راهبردهای بهبود نگرش شغلی درک شده کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 41-48

آرزو سهرابی؛ کاظم حسن زاده؛ مرجان فیاضی


7. توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1399

محمد ابراهیم جواهری تفتی


8. طراحی یک مدل برنامه ریزی استراتژیک در شرکت مولد پترو تهران آریا

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 18-33

هادی همتیان؛ سارا عدالت نور


9. تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی دانشگاهی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 49-69

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ پروانه غیبی


15. بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1399

مونا یعقوبی زنجانی؛ شقایق خطیب شاد؛ اصغر مشبکی اصفهانی


16. نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق در عملکرد کارکنان

دوره 3، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 1-19

مریم جلالی؛ محمدتقی ایمان


17. سناریوهای پیش رو در روند عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در افق 2017

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 52-70

علی خوشاب؛ ریحانه علائی؛ سید مهدی علوی مقدم؛ محمد حسین صائبی


18. بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 80-96

زهرا خالقی؛ مهدی نوری؛ سروش ملک افضلی


21. بررسی و تحلیل تطبیقی الگوی مدیریت سیاسی شهرها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (نمونه موردی:ایران و فرانسه)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 71-96

محمد باقر قالیباف؛ یاشار زکی؛ مرتضی رضوی نژاد؛ سلمان آل حسن قزوینی


23. بررسی تاثیر عملکرد برند بر ارزش‌های فرهنگی

دوره 3، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 1-8

ترانه نوری کادیجانی


25. عوامل مؤثر بر قصد خرید برند حلال با نقش تعدیل گری اعتقادات مذهبی

دوره 3، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 1-19

نکیسا رضایی؛ عاطفه حصارکی؛ محمود محمدیان محمودی تبار