تعداد مقالات: 12
4. بررسی رابطه استرس شغلی باسلامت روان کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهر(ایرانشهر)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 29-40

مریم خدایاری؛ حسین شریعت؛ انیس دهواری


5. راهبردهای بهبود نگرش شغلی درک شده کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 41-48

آرزو سهرابی؛ کاظم حسن زاده؛ مرجان فیاضی


6. طراحی یک مدل برنامه ریزی استراتژیک در شرکت مولد پترو تهران آریا

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 18-33

هادی همتیان؛ سارا عدالت نور


7. تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی دانشگاهی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 49-69

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ پروانه غیبی


10. سناریوهای پیش رو در روند عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در افق 2017

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 52-70

علی خوشاب؛ ریحانه علائی؛ سید مهدی علوی مقدم؛ محمد حسین صائبی


11. بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 80-96

زهرا خالقی؛ مهدی نوری؛ سروش ملک افضلی


12. بررسی و تحلیل تطبیقی الگوی مدیریت سیاسی شهرها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (نمونه موردی:ایران و فرانسه)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 71-96

محمد باقر قالیباف؛ یاشار زکی؛ مرتضی رضوی نژاد؛ سلمان آل حسن قزوینی