دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. عوامل مؤثر بر قصد خرید برند حلال با نقش تعدیل گری اعتقادات مذهبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1399

نکیسا رضایی؛ عاطفه حصارکی؛ محمود محمدیان محمودی تبار


3. چالش های تحقق تجارت الکترونیکی در ایران و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1399

طاهره ارباب


4. بررسی اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1399

سعید پیغان


5. نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق در عملکرد کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1399

مریم جلالی؛ محمدتقی ایمان


6. اصل حسن نیت در قراردادهای تجاری ارتقادهنده‌ی کسب‌وکار با نگاهی به لایحه قراردادهای تجاری و قانون تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1399

کلام اله عالمی


7. بررسی تاثیر عملکرد برند بر ارزش‌های فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

ترانه نوری کادیجانی