دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر توسعه پایدار انرژی‌های نو و حفظ محیط‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

مهدیه کیانی پیکانی