بررسی رابطه استرس شغلی باسلامت روان کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهر(ایرانشهر)

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 29-40

مریم خدایاری؛ حسین شریعت؛ انیس دهواری


راهبردهای بهبود نگرش شغلی درک شده کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 41-48

آرزو سهرابی؛ کاظم حسن زاده؛ مرجان فیاضی


توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399

محمد ابراهیم جواهری تفتی


طراحی یک مدل برنامه ریزی استراتژیک در شرکت مولد پترو تهران آریا

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 18-33

هادی همتیان؛ سارا عدالت نور


تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی دانشگاهی

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 49-69

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ پروانه غیبی


بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399

مونا یعقوبی زنجانی؛ شقایق خطیب شاد؛ اصغر مشبکی اصفهانی


نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق در عملکرد کارکنان

دوره 3، شماره 1، آذر 1399، صفحه 1-19

مریم جلالی؛ محمدتقی ایمان


سناریوهای پیش رو در روند عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در افق 2017

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 52-70

علی خوشاب؛ ریحانه علائی؛ سید مهدی علوی مقدم؛ محمد حسین صائبی


بررسی و تحلیل تطبیقی الگوی مدیریت سیاسی شهرها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (نمونه موردی:ایران و فرانسه)

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 71-96

محمد باقر قالیباف؛ یاشار زکی؛ مرتضی رضوی نژاد؛ سلمان آل حسن قزوینی