ارائه الگوی جامع جانشین پروری برای سازمان‌ها

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401

حسین عظیمی؛ مهدی باغبان


مدل بازاریابی بر بستر شبکه اجتماعی مورد مطالعه: بازاریابی خوشنویسی صنعتی شرکت آیصد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

اکبر فتحی