عوامل مؤثر بر قصد خرید برند حلال با نقش تعدیل گری اعتقادات مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازاریابی ،‌گروه بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای امروز وقتی بحث بر سر خرید محصولات با برند حلال می‌شود اعتقادات مذهبی مصرف‌کننده در ذهن متبادر می‌شود‌. مذهب یکی از مؤثرترین و جهانی‌ترین نهادهای اجتماعی است که بر نگرش مردم، ارزش‌ها و رفتارشان هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی، تأثیری چشمگیر دارد. اما نکته جالب این است که در دنیای امروز خرید محصولاتی با برند حلال در بین غیرمسلمان‌ها نیز رواج پیداکرده است. امروزه مصرف‌کنندگان از ویژگی‌های مهم محصولات آگاه هستند، درنتیجه در انتخاب محصولاتی که قصد خرید و مصرف آن‌ها رادارند، گزیده‌تر عمل می‌کنند. هدف این تحقیق آشنایی با عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات با برند حلال فارغ از اعتقادات مذهبی می‌باشد و درنهایت نقش اعتقادات مذهبی به‌عنوان تعدیل گر در مدل در نظر گرفته‌شده است . به‌منظور برآورد تأثیر این متغیرها، 1400 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع گردید که درنهایت، 892 پرسشنامه به‌طور کامل برگردانده شدند. داده‌ها به روش نمونه‌گیری گلوله برفی جمع‌آوری گردیده است‌. ‌ما دریافتیم که بر اساس مدل مفهومی، 7 مؤلفه وجود دارد که بر قصد خرید مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد. و نقش تعدیل‌کنندگی اعتقادات مذهبی نیز تأیید گردید

کلیدواژه‌ها