تأثیر پیام‌های غیرکلامی (دیداری و شنیداری) بر قصد خرید از رستوران‌های برند حلال گردشگران مسلمان: مطالعه موردی رستوران‌های حلال در کشورهای ترکیه و آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ایران، تهران

چکیده

صنعت حلال به‌عنوان یکی از بالقوه‌ترین مشاغل موردتحقیق و توسعه، در سراسر جهان موردتوجه ویژه قرارگرفته است. تقاضای حدود 8/1 میلیارد مسلمان در سرتاسر جهان به فرصتی مهم برای صنعت حلال تبدیل‌شده است (Yunus, Rashid, Ariffin, & Rashid, 2013). صنعت حلال شامل کالاهای حلال و دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی ازجمله تولیدات دارویی، آرایشی، بهداشتی، منسوجات، پوشاک، چرم، فعالیت‌های مالی، بانکداری، مسافرت و توریسم می-باشد (هاشمی, 1389). در این میان صنعت گردشگری حلال با تمرکز بر صنعت تولید و عرضه اغذیه حلال به گردشگران مسلمان و حتی غیرمسلمان به‌عنوان یک حوزه پژوهشی در سال‌های اخیر محبوبیت چشمگیری به دست آورده است. مطالعه حاضر با بررسی پیام‌های غیرکلامی برای گردشگران که منجر به حالت تهاجمی (بازدارندگی) و سازگاری تعاملی آن‌ها شده و تعیین‌کننده رفتار آن‌ها است، مدل پژوهشی برای رستوران‌های حلال ارائه می‌نماید. به‌طور خاص این مقاله به بررسی سه مورد می‌پردازد: 1- چگونه پیام‌های غیرکلامی (پیام‌هایی که به شکل رودررو ارائه نمی‌شود)، موجب سازگاری تعاملی مصرف‌کنندگان می‌شود؟ و 2- ارائه نتایج ارتباطی. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش گردشگران ایرانی هستند که به مقصد یکی از کشورهای همسایه مسلمان ایران، ترکیه یا آذربایجان مسافرت داشته‌اند و حداقل یک‌بار از خدمات رستوران-های حلال در این کشورها، استفاده نموده‌اند. داده‌ها از جامعه نمونه 550 گردشگر با همکاری 3 آژانس مسافرتی مستقر در شهر تهران که به مقاصد این کشورها گردشگران ایرانی اعزام نموده و تورهای مسافرتی تدارک دیده‌اند؛ به‌دقت آمده است.

کلیدواژه‌ها