داده بنیاد، نگاه‌ها و چالش‌های اجرای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گفتمان

2 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی دانشگاه امام رضا

چکیده

داده بنیاد، نگاه‌ها و چالش‌های اجرای آن
داده بنیاد یک روش‌شناسی سیستماتیک است که شامل کاربرد استدلال اسقرایی است و عمدتا برای پژوهش کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. علیرغم پیچیده بودن این روش، دارا بودن ویژگی‌هایی مانند پویایی، خلاقیت بالا، انعطاف‌پذیری روش و نحوه اجرا باعث شده که قابلیت استفاده در حوزه‌های مختلفی از دانش را داشته باشد. به این دلیل با اقبال بسیاری از محققان حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی روبرو شده است. هدف مقاله حاضر معرفی داده بنیاد، روش‌ها و چالش‌های اجرای و ارایه یک چارچوب مروری جدید از داده بنیاد است. روشی که بیش از پنجاه سال از ابداع آن می‌گذرد. با توجه به تغییرات پارادایم‌های تحقیق و بنیان‌های فکری در این مدت مرور مجدد انواع روش‌های اجرا و بررسی چالش‌ها و تناسب آن با فضای پژوهشی امروز ضروری بنظر می‌رسد. بنا براین سعی شده که علاوه بر مرور داده بنیاد به این موارد نیز اشاره شود.

کلیدواژه‌ها