ارائه الگوی جامع جانشین پروری برای سازمان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گرایش توسعه منابع انسانی، دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت، البرز، ایران

2 مدرس دوره‌های کاربردی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق معرفی الگوی جامع جانشین پروری برای سازمان ها می باشد. روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- مروری است که از طریق مبانی نظری فارسی و انگلیسی به جمع آوری مطالب پرداخته شده است. ازآنجاکه در سال‌های اخیر مفهوم منابع انسانی جای خود را به سرمایه انسانی داده است، جذب و استخدام نیروی انسانی مستعد و شایسته و جانشین پروری در سازمان‌ها اهمیت مضاعفی پیداکرده است و سازمان‌ها در تلاش‌اند تا از رویکردهای مناسب این فرایند به نحو مطلوب‌تری در راستای موفقیت سازمانی خود استفاده کنند. ترکیب نتایج تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که جانشین پروری از الزامات مهم و اساسی برای داشتن سازمانی کارا و موفق محسوب می‌شود. جانشین پروری ابزار برنامه‌ریزی راهبردی است که می‌تواند مسائل به وجود آمده در سازمان را به خاطر ترک افراد و هم‌چنین شکاف دانش به وجود آمده از ترک سازمان توسط یک سری از افراد را به تصویر بکشد.

کلیدواژه‌ها