نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، مینا تأثیر پیام‌های غیرکلامی (دیداری و شنیداری) بر قصد خرید از رستوران‌های برند حلال گردشگران مسلمان: مطالعه موردی رستوران‌های حلال در کشورهای ترکیه و آذربایجان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]
 • آقامحمدی، عهدیه تبیین اثر شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400]
 • آقامیری، زینب السادات بررسی جریان‌های نقدی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • آل حسن قزوینی، سلمان بررسی و تحلیل توزیع فضایی مشارکت تحت وب شهروندان در مدیریت شهری (نمونه موردی: وب سایت ایده شهر گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 34-51]
 • آل حسن قزوینی، سلمان بررسی و تحلیل تطبیقی الگوی مدیریت سیاسی شهرها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (نمونه موردی:ایران و فرانسه) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 71-96]
 • آندرواژ، لیلا بررسی نقش نوآوری سبز، رهبری تحول‌آفرین سبز،مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی [دوره 4، شماره 1، 1400]

ا

 • احمدپور سامانی، ساناز بررسی تاثیر سبک رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با تاثیر میانجی ترس و سکوت دفاعی و تاثیر تعدیلگری سرمایه روانشناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخوان فر، امیر تحلیل مدل ساختاری تصویر ذهنی برند و تبلیغات شفاهی مثبت با نقش میانجی‌گری خود تناسبی و وابستگی به برند [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • ارباب، طاهره چالش های تحقق تجارت الکترونیکی در ایران و راهکارها [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • امیرجاوید، شقایق نقش برند سازی بر ایجاد یک تصویر ماندگار ازشهر اصفهان در بین توریست ها [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • امین بیدختی، علی اکبر بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان در معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • ایمان، محمدتقی نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق در عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]

ب

 • باغبان، مهدی بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان در معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • باغبان، مهدی داده بنیاد، نگاه‌ها و چالش‌های اجرای آن [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • باغبان، مهدی تبیین اثر شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400]
 • باغبان، مهدی ارائه الگوی جامع جانشین پروری برای سازمان‌ها [دوره 5، شماره 1، 1401]
 • بهادری، سخاوت بررسی رابطه میان عوامل استراتژیک شرکت و فروش [دوره 4، شماره 4، 1400]

پ

 • پارسا، علی تبیین اثر شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400]
 • پارسانژاد، نجمه رابطه بین جو اخلاقی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • پیغان، سعید بررسی اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]

ت

 • تیرگر، هدایت بررسی رابطه بین سلامت معنوی و شفافیت سازمانی در رفتارهای اخلاقی کارکنان شهرداری رفسنجان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 70-79]
 • تیرگر، هدایت بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با هوش اجتماعی و نوع شخصیت در کارکنان بانک ملی شهرسراوان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-28]

ج

 • جلالی، مریم نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق در عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]
 • جواهری تفتی، محمد ابراهیم توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • جووری، بهنوش تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-69]

ح

 • حسن پور، کامران بررسی جریان‌های نقدی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • حسن زاده، کاظم راهبردهای بهبود نگرش شغلی درک شده کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 41-48]
 • حصارکی، عاطفه عوامل مؤثر بر قصد خرید برند حلال با نقش تعدیل گری اعتقادات مذهبی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]
 • حمیدی آشتیانی، سامان ارزیابی استفاده مدیران از سیستم های امنیت اطلاعات مدیریت در چابکی و فرایند تصمیم-گیری در سازمان [دوره 4، شماره 4، 1400]

خ

 • خالقی، زهرا بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 80-96]
 • خدایاری، مریم بررسی رابطه استرس شغلی باسلامت روان کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهر(ایرانشهر) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 29-40]
 • خدایی، رحیم پژوهش عملیاتی درمسائل قانونی و تنظیمی [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • خطیب شاد، شقایق بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • خوشاب، علی سناریوهای پیش رو در روند عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در افق 2017 [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 52-70]
 • خیاط مقدم، سعید بررسی نقش اعتماد مدیریتی بر رابطه مبادله رهبر- عضو با توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]

د

 • دردخوار، مریم بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد و کارایی بانک‌ها مبتنی بر الگوی سروکوال (مورد مطالعه بانک ملی شهر تهران) [دوره 4، شماره 2، 1400]
 • درویش، محمد باقر بررسی نقش و جایگاه احزاب در گسترش دموکراسی در کشورهای جهان سوم (مورد مطالعه :ایران و عربستان) [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • دهواری، انیس بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با هوش اجتماعی و نوع شخصیت در کارکنان بانک ملی شهرسراوان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 17-28]
 • دهواری، انیس بررسی رابطه استرس شغلی باسلامت روان کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهر(ایرانشهر) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 29-40]

ر

 • رازجو، رحمان بررسی نقش نوآوری سبز، رهبری تحول‌آفرین سبز،مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • رحمان سرشت، حسین چگونگی توانمندسازی جهت‌گیری استراتژیک برای اکوسیستم‌های نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری (در ایران) [دوره 4، شماره 2، 1400]
 • رضایی، نکیسا عوامل مؤثر بر قصد خرید برند حلال با نقش تعدیل گری اعتقادات مذهبی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]
 • رضوی نژاد، مرتضی بررسی و تحلیل توزیع فضایی مشارکت تحت وب شهروندان در مدیریت شهری (نمونه موردی: وب سایت ایده شهر گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 34-51]
 • رضوی نژاد، مرتضی بررسی و تحلیل تطبیقی الگوی مدیریت سیاسی شهرها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (نمونه موردی:ایران و فرانسه) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 71-96]

ز

 • زکی، یاشار بررسی و تحلیل تطبیقی الگوی مدیریت سیاسی شهرها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (نمونه موردی:ایران و فرانسه) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 71-96]

س

 • سالاری سردری، فرضعلی تحلیل اثرگذاری جوانان و نخبگان در تمدن سازی نوین اسلامی مطابق الگوی حکمرانی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • سلطان پناه، هیرش استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها جهت توسعه مدل انتخاب پرتفوی سهام [دوره 5، شماره 1، 1401]
 • سهرابی، آرزو راهبردهای بهبود نگرش شغلی درک شده کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 41-48]
 • سیاحی، خلیل ارزیابی نگرش دبیران در خصوص موانع مربوط یاد دهنده در روش‌های نوین تدریس تربیت‌بدنی [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • سید شمالی، سید میلاد تحلیل اثرگذاری جوانان و نخبگان در تمدن سازی نوین اسلامی مطابق الگوی حکمرانی اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399]

ش

 • شاه غیبی، منا استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها جهت توسعه مدل انتخاب پرتفوی سهام [دوره 5، شماره 1، 1401]
 • شریعت، حسین بررسی رابطه استرس شغلی باسلامت روان کارکنان سازمان جهادکشاورزی شهر(ایرانشهر) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 29-40]
 • شفیعی، محمد مدیریت سود وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • شوهانی، احمد بررسی نقش و جایگاه احزاب در گسترش دموکراسی در کشورهای جهان سوم (مورد مطالعه :ایران و عربستان) [دوره 3، شماره 2، 1399]

ص

 • صائبی، محمد حسین سناریوهای پیش رو در روند عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در افق 2017 [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 52-70]
 • صابونی، حامد بررسی تحول و تغییرات سازمانی و رابطه آن با ارتباطات سازمانی و میزان تغییر پذیری بهینه کارکنان (مورد مطالعه: شرکت داروسازی کاسپین) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • صالحی پور، مژگان ارزیابی نگرش دبیران در خصوص موانع مربوط یاد دهنده در روش‌های نوین تدریس تربیت‌بدنی [دوره 3، شماره 1، 1399]
 • صدیقی مالوانی، عبداله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر آموزش و بهسازی بر تحول سازمانی بر اساس مدل حیات سازمانی لاری گرینر [دوره 5، شماره 1، 1401]
 • صدیقی مالوانی، معصومه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر آموزش و بهسازی بر تحول سازمانی بر اساس مدل حیات سازمانی لاری گرینر [دوره 5، شماره 1، 1401]
 • صفایی، سمیه تأثیر سهولت آنلاین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش‌های لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک شده امنیتی (مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • صفایی، سمیه ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر جذب مشتریان و تمایل آن‌ها به خرید با تأثیرپذیری از سطح قدرت اجتماعی برند [دوره 4، شماره 2، 1400]

ط

 • طاهری، مهدی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین نوع مالکیت و افشای منابع انسانی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1400]

ع

 • عالمی، کلام اله اصل حسن نیت در قراردادهای تجاری ارتقادهنده‌ی کسب‌وکار با نگاهی به لایحه قراردادهای تجاری و قانون تجارت [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • عباسی آقاملکی، حامد تحلیل مدل ساختاری تصویر ذهنی برند و تبلیغات شفاهی مثبت با نقش میانجی‌گری خود تناسبی و وابستگی به برند [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • عدالت نور، سارا طراحی یک مدل برنامه ریزی استراتژیک در شرکت مولد پترو تهران آریا [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 18-33]
 • عظیمی، حسین بررسی تاثیر سبک رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با تاثیر میانجی ترس و سکوت دفاعی و تاثیر تعدیلگری سرمایه روانشناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عظیمی، حسین ارائه الگوی جامع جانشین پروری برای سازمان‌ها [دوره 5، شماره 1، 1401]
 • علائی، ریحانه سناریوهای پیش رو در روند عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در افق 2017 [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 52-70]
 • علمی فرد، شهرام بررسی تاثیر الگوهای شهرسازی اسلامی در مدیریت و ارتقاء کیفی رفتارهای اجتماعی در فضاهای شهری [دوره 4، شماره 4، 1400]
 • علمی فرد، شهرام بررسی نقش هویت اسلامی در ساخت مسکن و محلات مسکونی [دوره 5، شماره 1، 1401]
 • علوی مقدم، سید مهدی سناریوهای پیش رو در روند عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در افق 2017 [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 52-70]
 • عینی، مهدی بررسی قابلیت زنجیره ارزش خوشه‌های صنعتی و رتبه بندی آن در استان اراک [دوره 4، شماره 2، 1400]

غ

 • غیبی، پروانه تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-69]

ف

 • فاتحی، ریحانه بررسی نقش اعتماد مدیریتی بر رابطه مبادله رهبر- عضو با توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • فرج پور خاناپشتانی، قاسم ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی با تلفیق مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR) و تکنیک DANP [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • فیاضی، مرجان راهبردهای بهبود نگرش شغلی درک شده کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 41-48]
 • فیروزگر، شادی بررسی و تحلیل توزیع فضایی مشارکت تحت وب شهروندان در مدیریت شهری (نمونه موردی: وب سایت ایده شهر گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 34-51]

ق

 • قالیباف، محمد باقر بررسی و تحلیل تطبیقی الگوی مدیریت سیاسی شهرها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (نمونه موردی:ایران و فرانسه) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 71-96]
 • قربی، سیده سمیه چگونگی توانمندسازی جهت‌گیری استراتژیک برای اکوسیستم‌های نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری (در ایران) [دوره 4، شماره 2، 1400]
 • قربی، سیده سمیه داده بنیاد، نگاه‌ها و چالش‌های اجرای آن [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • قمی، فیروزه ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی با تلفیق مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR) و تکنیک DANP [دوره 4، شماره 1، 1400]

ک

 • کارگر، هاشم بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان در معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • کرمی، مجتبی بررسی تأثیر روابط بین قابلیت‌های ارزشی سازمانی و عملکردهای استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانگی (مورد مطالعه صنایع خانگی شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • کرمی، مجتبی بررسی رابطه متقابل میان متغیرهای عوامل برند، احساسات و عواطف و نیز عملکرد آن در خرید آنی [دوره 4، شماره 2، 1400]
 • کمالی، محسن بررسی رابطه بین سلامت معنوی و شفافیت سازمانی در رفتارهای اخلاقی کارکنان شهرداری رفسنجان [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 70-79]
 • کیانی پیکانی، مهدیه شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر توسعه پایدار انرژی‌های نو و حفظ محیط‌زیست [دوره 4، شماره 2، 1400]

گ

 • گلزار، علی حسین ارزیابی رابطه همراستایی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک بر ارتقای عملکرد سازمانی شرکت [دوره 5، شماره 1، 1401]
 • گلمکانی، محمد تبیین اثر شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400]

م

 • محمدیان محمودی تبار، محمود عوامل مؤثر بر قصد خرید برند حلال با نقش تعدیل گری اعتقادات مذهبی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]
 • محمدی مقدم، یوسف تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 49-69]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • ملک افضلی، سروش بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 80-96]
 • منصوری فرد، سمانه حسابداران مدیریت و اجرای شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • مهراندیش، شایان ارزیابی رابطه همراستایی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک بر ارتقای عملکرد سازمانی شرکت [دوره 5، شماره 1، 1401]
 • موسوی اهرنجانی، پریسا ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی با تلفیق مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR) و تکنیک DANP [دوره 4، شماره 1، 1400]

ن

 • نظرخانی، کمال تحلیل مدل ساختاری تصویر ذهنی برند و تبلیغات شفاهی مثبت با نقش میانجی‌گری خود تناسبی و وابستگی به برند [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • نوری، مهدی بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 80-96]
 • نوری کادیجانی، ترانه بررسی تاثیر عملکرد برند بر ارزش‌های فرهنگی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-8]

ه

 • همتی، هدی حسابداران مدیریت و اجرای شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • همتیان، هادی طراحی یک مدل برنامه ریزی استراتژیک در شرکت مولد پترو تهران آریا [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 18-33]

ی

 • یزدی پور، محسن بررسی تحول و تغییرات سازمانی و رابطه آن با ارتباطات سازمانی و میزان تغییر پذیری بهینه کارکنان (مورد مطالعه: شرکت داروسازی کاسپین) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • یعقوبی زنجانی، مونا بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی [دوره 3، شماره 2، 1399]
 • یگانگی، سید کامران پژوهش عملیاتی درمسائل قانونی و تنظیمی [دوره 4، شماره 3، 1400]