نمایه نویسندگان

آ

 • آقامحمدی، عهدیه تبیین اثر شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400]
 • آقامیری، زینب السادات بررسی جریان‌های نقدی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • آندرواژ، لیلا بررسی نقش نوآوری سبز، رهبری تحول‌آفرین سبز،مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی [دوره 4، شماره 1، 1400]

ا

 • اخوان فر، امیر تحلیل مدل ساختاری تصویر ذهنی برند و تبلیغات شفاهی مثبت با نقش میانجی‌گری خود تناسبی و وابستگی به برند [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • امیرجاوید، شقایق نقش برند سازی بر ایجاد یک تصویر ماندگار ازشهر اصفهان در بین توریست ها [دوره 4، شماره 3، 1400]

ب

 • باغبان، مهدی داده بنیاد، نگاه‌ها و چالش‌های اجرای آن [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • باغبان، مهدی تبیین اثر شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400]
 • بهادری، سخاوت بررسی رابطه میان عوامل استراتژیک شرکت و فروش [دوره 4، شماره 4، 1400]

پ

 • پارسا، علی تبیین اثر شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400]

ح

 • حسن پور، کامران بررسی جریان‌های نقدی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • حمیدی آشتیانی، سامان ارزیابی استفاده مدیران از سیستم های امنیت اطلاعات مدیریت در چابکی و فرایند تصمیم-گیری در سازمان [دوره 4، شماره 4، 1400]

خ

 • خدایی، رحیم پژوهش عملیاتی درمسائل قانونی و تنظیمی [دوره 4، شماره 3، 1400]

د

 • دردخوار، مریم بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد و کارایی بانک‌ها مبتنی بر الگوی سروکوال (مورد مطالعه بانک ملی شهر تهران) [دوره 4، شماره 2، 1400]

ر

 • رازجو، رحمان بررسی نقش نوآوری سبز، رهبری تحول‌آفرین سبز،مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • رحمان سرشت، حسین چگونگی توانمندسازی جهت‌گیری استراتژیک برای اکوسیستم‌های نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری (در ایران) [دوره 4، شماره 2، 1400]

ص

 • صابونی، حامد بررسی تحول و تغییرات سازمانی و رابطه آن با ارتباطات سازمانی و میزان تغییر پذیری بهینه کارکنان (مورد مطالعه: شرکت داروسازی کاسپین) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • صفایی، سمیه تأثیر سهولت آنلاین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش‌های لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک شده امنیتی (مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان خراسان شمالی) [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • صفایی، سمیه ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر جذب مشتریان و تمایل آن‌ها به خرید با تأثیرپذیری از سطح قدرت اجتماعی برند [دوره 4، شماره 2، 1400]

ط

 • طاهری، مهدی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین نوع مالکیت و افشای منابع انسانی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1400]

ع

 • عباسی آقاملکی، حامد تحلیل مدل ساختاری تصویر ذهنی برند و تبلیغات شفاهی مثبت با نقش میانجی‌گری خود تناسبی و وابستگی به برند [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • علمی فرد، شهرام بررسی تاثیر الگوهای شهرسازی اسلامی در مدیریت و ارتقاء کیفی رفتارهای اجتماعی در فضاهای شهری [دوره 4، شماره 4، 1400]
 • عینی، مهدی بررسی قابلیت زنجیره ارزش خوشه‌های صنعتی و رتبه بندی آن در استان اراک [دوره 4، شماره 2، 1400]

ف

 • فرج پور خاناپشتانی، قاسم ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی با تلفیق مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR) و تکنیک DANP [دوره 4، شماره 1، 1400]

ق

 • قربی، سیده سمیه چگونگی توانمندسازی جهت‌گیری استراتژیک برای اکوسیستم‌های نوآوری در تجارت مبتنی بر فناوری (در ایران) [دوره 4، شماره 2، 1400]
 • قربی، سیده سمیه داده بنیاد، نگاه‌ها و چالش‌های اجرای آن [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • قمی، فیروزه ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی با تلفیق مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR) و تکنیک DANP [دوره 4، شماره 1، 1400]

ک

 • کرمی، مجتبی بررسی تأثیر روابط بین قابلیت‌های ارزشی سازمانی و عملکردهای استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانگی (مورد مطالعه صنایع خانگی شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • کرمی، مجتبی بررسی رابطه متقابل میان متغیرهای عوامل برند، احساسات و عواطف و نیز عملکرد آن در خرید آنی [دوره 4، شماره 2، 1400]
 • کیانی پیکانی، مهدیه شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر توسعه پایدار انرژی‌های نو و حفظ محیط‌زیست [دوره 4، شماره 2، 1400]

گ

 • گلمکانی، محمد تبیین اثر شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در تهران) [دوره 4، شماره 4، 1400]

م

 • منصوری فرد، سمانه حسابداران مدیریت و اجرای شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک [دوره 4، شماره 1، 1400]
 • موسوی اهرنجانی، پریسا ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی با تلفیق مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR) و تکنیک DANP [دوره 4، شماره 1، 1400]

ن

 • نظرخانی، کمال تحلیل مدل ساختاری تصویر ذهنی برند و تبلیغات شفاهی مثبت با نقش میانجی‌گری خود تناسبی و وابستگی به برند [دوره 4، شماره 3، 1400]

ه

 • همتی، هدی حسابداران مدیریت و اجرای شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک [دوره 4، شماره 1، 1400]

ی

 • یزدی پور، محسن بررسی تحول و تغییرات سازمانی و رابطه آن با ارتباطات سازمانی و میزان تغییر پذیری بهینه کارکنان (مورد مطالعه: شرکت داروسازی کاسپین) [دوره 4، شماره 3، 1400]
 • یگانگی، سید کامران پژوهش عملیاتی درمسائل قانونی و تنظیمی [دوره 4، شماره 3، 1400]