درباره نشریه

درباره ما؛

 مؤسسه مدیریت عصر پیشرفت به‌عنوان صاحب‌امتیاز نشریه پژوهش های پیشرفت و تعالی، به همت جمعی از اساتید و خبرگان عرصه‌ی مدیریت و سرمایه انسانی جهت کمک به توسعه ظرفیت سازمان و مدیریت در کشور از طریق مشاوره، آموزش، تحقیق و مدیریت دانش میان صاحبان علم و تجربه بر دو بستر نیروی انسانی متخصص و فناوری اطلاعات تأسیس شده است.

 برخی از خدمات ارائه‌شده در مؤسسه مدیریت عصر پیشرفت عبارت‌اند از؛

 مشاوره مدیریت، مهندسی ارزش، مهندسی مجدد و بهبود فرایندها، معماری سازمانی، مشاوره، طراحی و اجرا و پیاده‌سازی نظام‌های نوین مدیریتی و نظام‌های هوشمند نظارتی، ارزیابی و مدیریت عملکرد، مطالعات امکان‌سنجی و توجیه‌پذیری اجتماعی، فنی و اقتصادی طرح‌های ملی، منطقه‌ای و سازمانی، کنترل و برنامه‌ریزی پروژه، مشاوره و پیاده‌سازی استانداردها و اخذ گواهی‌نامه‌های مربوطه و انجام پروژه‌های مدیریتی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی، طراحی و اجرای سامانه‌های اطلاعات و برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی استراتژیک، برگزاری انواع کارگاه‌های آموزش مدیریت، بازنگری و پیشنهاد بهبود خطی مشی‌ها، مراحل، سیستم‌ها، روش‌ها و ارتباطات سازمانی، خدمات مشاوره کارآفرینی، توانمندسازی و تأمین نیروی انسانی، انجام مطالعات اجتماعی، انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهش‌های بنیادین، کاربردی و توسعه‌ای در برنامه‌ریزی، تولید و کاربرد دانش مدیریت و مهندسی صنایع، طراحی و برگزاری مجامع علمی و کاربردی، همایش‌ها، درس گروهی‌ها و کارگاه‌های تخصصی به‌منظور توسعه و تعالی دانش و مهارت‌ها، توانمندسازی مدیران و دانش‌آموختگان و انتشارفصلنامه علمی تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی به‌منظور اطلاع‌رسانی، نشر دانش و تعامل میان اندیشمندان، مشاوره مدیریت منابع انسانی در حوزه‌های جذب، بکار گیری، آموزش و بهسازی.