راهنمای نویسندگان

نویسنده گرامی :

خواهشمند است در هنگام ورود اطلاعات مقاله به سامانه الکترونیکی فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی به موارد ذیل توجه نمایید:

1- قبل از ورود اطلاعات، ثبت نام نویسنده عهده دار مکاتبات در سامانه الزامی است.

2- برای ثبت نام در سامانه تکمیل نمودن موارد ستاره دار الزامی است.

3- بعد از ثبت نام در سامانه، رمز ورودی برای آدرس الکترونیکی شما ارسال خواهد شد؛ لذا وارد نمودن آدرس صحیح الکترونیکی الزامی است.

4- در هنگام ورود اطلاعات مقاله از دکمه Back استفاده ننمایید.

5- هزینه چاپ مقالات بر اساس امتیاز کسب شده در ارزیابی توسط داوران مطابق جدول زیر است:

ردیف امتیاز هزینه (هزار تومان) رده
1 95-104 رایگان ++A
2 88-94 680 +A
3 81-87 980 A
4 75-80 1080 +B
5 70-74 1280 B
6 کمتر از 70 مردود C

6- یک نسخه از شماره نشریه ای که مقاله نویسندگان در آن چاپ شده است به آدرس پستی آنان ارسال می شود. هزینه بسته بندی و ارسال در شهر تهران 115 هزار تومان و برای سایر شهرها و استان ها 125 هزار تومان است.

 

7- هزینه نسخ چاپی برای سایر متقاضیان و نویسندگان، مبلغ 40 هزار تومان بعلاوه هزینه بسته بندی و ارسال (مذکور در بند قبل) می باشد.

 

8- پرداخت هزینه چاپ مقالات، ارسال و خرید نسخ چاپی از طریق درگاه الکترونیکی سایت و پس از اعلام پذیرش داوران و تعیین امتیاز کسب شده امکان پذیر است. 


 دریافت دستورالعمل نگارش مقالات:

دریافت فرمت مقالات

 

 

 

دریافت فرم ارزیابی و امتیازدهی مقالات:

 دریافت فرمت مقالات