داوران

 

با سلام

تمامی مقالات توسط دو داور ارزیابی خواهند شد.

به اطلاع داوران محترم فصلنامه علمی-تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی می رساند:

1- جهت قبول داوری مقاله توسط سرکارعالی/جنابعالی با کلیک بر  لینک مربوطه وارد صفحه مربوط به مقاله شوید تا اطلاعات ثبت گردد.

2- با قبول داوری و کلیک بر لینک مربوطه، از طریق سامانه و به طور اتوماتیک ایمیلی برای سرکارعالی/جنابعالی ارسال خواهد شد که از طریق آن می توانید اطلاعات مقاله را به طور کامل مشاهده نمایید.

3- خواهشمند است با تکمیل نمودن فرم داوری مقاله به طور کامل و در نهایت ارسال نظر نهایی خود در مدت زمان مشخص شده، سردبیر این دوفصلنامه را از نظر نهایی خود مطلع نمایید.

تذکر 1: فقط با تکمیل فرم ارزیابی به صورت کامل است که می توانید آن را جهت سردبیر ارسال نمایید.

تذکر 2: لازم بذکر است داور محترم می تواند اصلاحات انجام شده در فایل مقالات را نیز برای سردبیر ارسال نماید.

این نشریه از داوران محترم جهت قبول ارزیابی مقالات این فصلنامه کمال تشکر و قدردانی را دارد.

 

 دریافت برگه ارزیابی مقالات :

برگه ارزیابی مقالات